แบรนด์ตัวเอง

  • สร้างสรรค์และแสวงหาความเป็นเลิศอยู่เสมอ
  • ด้วยประสบการณ์การบริการกว่า 50 ปีและการประยุกต์ใช้ทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบ บริษัท ฮาโอเรนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองทีละประเภทเพื่อให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นและใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดการจัดส่งที่รวดเร็วและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม , ราคาพิเศษให้ลูกค้ามีทางเลือกอื่น.

HTV

LSR

RTV

Menu